Chrzest

Chrzest Św.

W wyborze terminu chrztu należy kierować się w pierwszym rzędzie względami na zbawienie dziecka; następnie należy wziąć pod uwagę zdrowie matki. Poza tym, o ile nie będzie się to sprzeciwiało dobru dziecka, należy uwzględnić potrzeby duszpasterskie. Udzielenie chrztu powinno nastąpić w pierwszych tygodniach po narodzeniu dziecka!

W naszej parafii sakrament chrztu św. udzielany jest w każdą pierwszą niedzielę i sobotę miesiąca, oraz w Święto św. Szczepana i w Poniedziałek Wielkanocny.

Z ważnych przyczyn, w każdym terminie, uzgodnionym w kancelarii parafialnej.

Dziecko do chrztu św. powinni zgłosić w kancelarii parafialnej rodzice dziecka, w terminie przynajmniej jednego tygodnia przed planowaną uroczystością chrztu św. (Zgłaszając chrzest należy przynieść odpis aktu urodzenia!)

Kto może pełnić zadania chrzestnego?

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  • Jest wystarczająco dojrzały do pełnienia tego zadania (tj. ukończył 16 lat)
  • Przyjął trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (tj. chrzest, bierzmowanie i Eucharystię!) oraz prowadzi życie zgodne z wyznawaną wiarą i zadaniem, jakie ma pełnić.
  • Należy do Kościoła Katolickiego i prawo nie zabrania mu pełnienia zadań chrzestnego.

Obowiązki rodziców po chrzcie świętym

Dla dopełnienia prawdy sakramentu trzeba, aby dzieci były potem wychowywane w wierze, w której zostały ochrzczone, by w ten sposób mogły potwierdzić wiarę, którą otrzymały na chrzcie św., Dlatego po udzieleniu chrztu rodzice dziecka, wdzięczni Bogu i wierni podjętym zadaniom, mają obowiązek:

  • Doprowadzić dziecko do poznania Boga, którego przybranym synem się stało,
  • Przygotować do uczestnictwa w Eucharystii i przyjęcia sakramentu bierzmowania,
  • Wychowywać je w wierze, którą w darze otrzymało na chrzcie świętym.