Kancelaria

W kancelarii parafialnej można: zamówić intencje mszalne, otrzymać wszelkiego rodzaju potrzebne zaświadczenia, zgłosić chrzest dziecka, pogrzeb lub ustalić termin zawarcia związku małżeńskiego.

Godziny urzędowania:

Dni powszednieod 7.00 do 8.00
od 18.30 do 19.00 (od 17.00 do 17.30 w zimie)
Niedziele, święta i I piątki miesiącaNieczynna

Sprawy przedmałżeńskie we wtorki i w środy.