Małżeństwo

Sakrament małżeństwa w parafii w Łużnej
Sakrament małżeństwa rodzi między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga, dlatego zawarte małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Ponadto sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia godziwego, w życiu małżeńskim, świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i godziwego ich wychowania.

Zawierającym małżeństwo są mężczyzna i kobieta, ochrzczeni, nie związani jeszcze małżeństwem, którzy w sposób dobrowolny wyrażają swoją zgodę.

„Być wolnym" oznacza: nie być poddanym żadnemu przymusowi, oraz nie mieć żadnej przeszkody, tak ze strony prawa naturalnego jak i kościelnego.

Do godziwego zawarcia małżeństwa wymaga się ukończenia 18 roku życia zarówno przez mężczyznę jak i kobietę. Małżeństwo można zawierać w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Za zezwoleniem własnego proboszcza, wolno małżeństwo zawrzeć gdzie indziej..

Pragnący zawrzeć sakrament małżeństwa powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą zawarcia małżeństwa, w celu rozważnego podjęcia bezpośredniego przygotowania do ślubu i załatwienia koniecznych formalności.

Dokumenty wymagane w kancelarii parafialnej to:

  1. Ważna metryka Chrztu św., (wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się do kancelarii),
  2. Trzy egzemplarze zaświadczenia z USC, „stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcia małżeństwa", sporządzonego przez kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, jednego z narzeczonych (dokument ważny przez 6 miesięcy, od dnia jego wydania),
  3. Dowody osobiste kandydatów,
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego,
  5. Świadectwa uczestnictwa w katechezie szkolnej.

Sprawy związane z sakramentem małżeństwa, można załatwić w kancelarii parafialnej, we wtorki i w środy, po Mszy św. wieczorowej, w godzinach czynnej kancelarii parafialnej. W wyjątkowych sytuacjach można ustalić inny czas spotkania w kancelarii.